CZAS SIEWU

To dwie inicjatywy (które objęły województwo śląskie i łódzkie), mające na celu upowszechnienie edukacji przedszkolnej. Dzięki naszym działaniom powstało kilkadziesiąt przedszkoli i punktów przedszkolnych, a nasz Playbus (mobilny punkt zabaw i edukacji dla najmłodszych) poruszył serce każdego dziecka i dorosłego. Jak zawsze współpracowaliśmy z największymi entuzjastami i profesjonalistami, w efekcie czego wielu z nich do dnia dzisiejszego związanych jest zawodowo z edukacją przedszkolną lub wczesnoszkolną.

COGITO

To wielonarzędziowy projekt, który miał na celu uzmysłowić wszystkim odbiorcom jak ważna jest idea kształcenia przez całe życie. W efekcie ponad pięćdziesiąt osób podjęło przerwaną naukę, lub rozpoczęło naukę w nowych szkołach. Było to również przedsięwzięcie mające na celu ocenę placówek edukacyjnych. Dokonaliśmy weryfikacji kilkuset, a pięćdziesiąt z nich otrzymało certyfikat jakości oraz zindywidualizowany plan rozwoju. Z niekłamaną radością patrzymy do dnia dzisiejszego na to, jak zarządzający tymi instytucjami dokładając wszystkich starań by jakość ich usług utrzymywała się stale na najwyższym poziomie.

WCBE

W myśl tego projektu, po raz kolejny promując zasadę lifelong learning, stworzyliśmy rozbudowany portal informacyjno-edukacyjno-doradczy z wiadomościami na temat kształcenia, z doradztwem zawodowym, z opcją promocji placówek edukacyjnych. Przez cały okres trwania projektu portal cieszył się ogromnym zaangażowaniem i pozwolił na wsparcie tysięcy zainteresowanych osób. A my, z zadowoleniem patrzyliśmy jak idea brokeringu edukacyjnego opanowuje kolejnych entuzjastów.

GEES-Y

To było wysoce innowacyjne przedsięwzięcie. W ramach Gminnych Edukatorów Ekonomii Społecznej szkoliliśmy, doradzaliśmy, promowaliśmy i informowaliśmy odbiorców w temacie tworzenia przedsiębiorstw społecznych. Z naszego wsparcia skorzystało 320 podmiotów i, co równie ważne, idea przedsiębiorczości społecznej przestała być wielką niewiadomą. Dodatkowo, możemy się pochwalić stworzeniem szczególnego forum współpracy podmiotów sektora NGO i przedsiębiorstw społecznych. Wiele z tych więzi trwa do dziś.

KOLUMBOWIE. ROCZNIK 90-TY

To najstarszy projekt. Dedykowany był młodzieży zagrożonej dziedziczną biedą. Daliśmy im przepustkę na przyszłość w postaci rocznych zajęć językowych, informatycznych, wsparcia doradczego i coachingu. Obecne życie tych 20 osób stanowi dla nas stałą motywację i zapewnienie, że warto pracować dla innych. Dzięki tej inicjatywie przekonaliśmy się, że oddolne działania edukacyjne być może nie zmienią systemu, ale zmieniają trwale życie młodych, a to najważniejszy efekt.

KLUB SYNERGII

Był z założenia projektem wielotorowym. Jego główną ideą była współpraca. Wszak nikt z nas nie ma tego, co mamy razem. W ramach działań Klubu spotykali się przedsiębiorcy i osoby pragnące zmienić coś w swoim życiu – porozmawiać o współpracy, zdrowiu, przyszłości, wizjach rozwoju. Swoimi działaniami objęliśmy ponad 100 podmiotów.